Kindercoaching op maat

Werkwijze

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend gesprek, dit kan telefonisch, bekijken we samen (meestal nog zonder uw kind) of kindercoaching geschikt is. Vervolgens ontvangt u het intakeformulier per mail en maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intake
Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat er aan de hand is en waar u en uw kind hulp bij willen. Ook wordt er een afspraak gemaakt voor het verwachtte aantal coachingssessies.

Coaching
Tijdens de eerste 2 tot 3 sessies wordt de hulpvraag van uw kind onderzocht. Ook wordt gewerkt aan de vertrouwensband tussen coach en kind die onmisbaar is voor de behandeling. Pas als uw kind zich veilig voelt, gaat het zich uiten. Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 4 tot 6 sessies.

Evaluatie
Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarbij u zo nodig tips krijgt om uw kind blijvend te steunen. Ook wordt er gedurende het proces ondersteuning en advies aan de ouder(s) geboden. Ik zal u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij – en op de hoogte houden van – de ontwikkelingen van uw kind.

Afronding
Kinderen laten in de praktijk meestal een terugval zien. Ze weten het even niet meer of vallen terug in het gedrag voor de coachsesssies. Na 2 tot 3 maanden zie ik uw kind weer terug om weer even dat steuntje in de rug te geven.

“Kindercoaching op maat streeft altijd naar een veilige omgeving waarin het kind zich durft te uiten. Alleen dan ontstaat er ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling.”